Kapëse mbi peshat e rrotave

Kapëse mbi peshën e rrotave përdoret për të balancuar montimin e rrotave dhe gomave.Një gomë e pabalancuar mund të ndikojë negativisht në cilësinë e udhëtimit dhe të shkurtojë jetëgjatësinë e gomave, kushinetat, goditjet dhe komponentët e tjerë të pezullimit.Gomat e balancuara ndihmojnë në kursimin e karburantit, ruajtjen e jetëgjatësisë së gomave dhe përmirësimin e sigurisë dhe komoditetit

Hetim Tani

pse na zgjodhet ne

Paraqisni kërkesën tuajx